Ngày 24-5-2008, được sự cho phép của Chính phủ và sự chỉ đạo của Bộ Y tế, TPHCM đã chính thức khánh thành và đưa vào hoạt động 3 điểm điều trị methadone miễn phí tại 3 quận: 4, 6 và Bình Thạnh...