(ATPvietnam.com) -CTCP Hàng hải Hà Nội (mã chứng khoán: MHC) đã tiếp tục thanh lý thêm một tàu nữa.

Ngày 26/5, CTCP Hàng hải Hà Nội đã thông báo bán tàu Achiever có sức chở 949 TEU với giá bán là 2.087.344 USD. MHC đã bàn giao tàu đồng thời nhận đủ số tiền trên vào ngày 27/5/2010. Trước đó, MHC đã bán tàu Ocean Park với giá 3,2 triệu USD và đã thanh toán 1 lần còn MHC đã bàn giao tàu ngày 20/4/2010 đồng thời nhận đủ số tiền trên. Tàu Ocean Park là tàu Container có sức chở 500 TEU. Kế hoạch năm nay, MHC sẽ không tập trung khai thác đội tàu hiện nay bởi theo công ty hiệu quả khai thác thấp và chi phí khai thác lớn. Công ty sẽ cố gắng cân bằng thu chi, bảo toàn vốn kinh doanh cho Doanh nghiệp và các Cổ đông, tìm kiếm các cơ hội kinh doanh mới tạo đà cho sự phát triển của năm 2011 và các năm tiếp theo Với mục tiêu đó, MHC sẽ cơ cấu lại tài sản hiện có, bán các tài sản không tạo ra hiệu quả trong kinh doanh và gây ra gánh nặng trong hoạt động tài chính của Doanh nghiệp trong bối cảnh thị trường hiện nay như tàu Ocean Asia, tàu Achiever, tàu Ocean Park nhằm tạo ra nguồn thu, giảm bớt áp lực công nợ và đến nay đã thanh lý tàu Ocean Park. Vừa qua theo công bố của công ty thì Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý I/2010 đạt 5,6 tỷ đồng, giảm 37% so với cùng kỳ năm 2009 và chỉ hoàn thành 3,88% kế hoạch năm 2010. LNST của công ty là âm 49,5 tỷ đồng. Hoài Nam