(CafeF) - Vàng, cát các loại và tràng thạch đều vượt kế hoạch năm về khai thác và tiêu thụ. Trong đó vàng 98% được tiêu thụ hoàn toàn, bằng 209% năm 2007.