Bản song ca "Love Never Felt So Good" đã thu hút gần 3 triệu lượt nghe.