24H.COM.VN - Dù chưa có được Yahoo! nhưng Microsoft vẫn đang mải mê với công việc shopping của mình.