TGĐ điều hành Microsoft Steve Ballmer cuối tuần trước đã tiếp xúc kín với Chủ tịch hãng dịch vụ tìm kiếm trên mạng Yahoo!, Roy Bostock.