Hãng Microsoft (Mỹ) cho biết họ đã liên kết với đối tác Tmsuk Co. (Nhật Bản) để thiết lập tiêu chuẩn trong việc phát triển các loại rô bốt (người máy).

small_3610.jpg Microsoft là công ty hàng đầu thế giới về hệ điều hành Windows, song lĩnh vực rô bốt đang phát triển dựa trên các cơ sở lập trình khác nhau, nên chi nhánh Microsoft Co. Ltd. tại Nhật Bản của Microsoft muốn hình thành một liên minh công nghệ với Tmsuk để phát triển hơn nữa phần mềm lập trình cho các loại rô bốt. Chủ tịch Tmsuk Yoichi Takamoto cho biết hãng đã phát triển nhiều loại người máy khác nhau với các đối tác khác nhau, song hiện tại hãng không thể điều chỉnh công nghệ sử dụng cho loại rô bốt này cho loại rô bốt khác. Theo ông, nếu nhiều nhà phát triển sử dụng phần mềm Microsoft Robotics Studio của Microsoft thì những tiến bộ công nghệ trong lĩnh vực rô bốt sẽ phát triển mạnh mẽ.