Sau khi giảm đến 150 USD giá bán MTB Surface RT gần đây, Microsoft tiếp tục thực hiện chính sách giảm 100 USD giá bán Surface Pro, bao gồm cả 2 phiên bản 64 GB và 128 GB.