24H.COM.VN - Đây là lần thứ 2 trong vòng 5 tuần, người dùng Windows XP có cơ hội được thử nghiệm bản Windows XP SP3 của hãng.