Hai nhân viên nghiên cứu của Microsoft đã nộp bằng sáng chế cho phương pháp định giá dịch vụ điện toán đám mây dựa trên yêu cầu năng suất công việc của người dùng. Đây là cơ cấu định giá dịch vụ đám mây mới khác với phương pháp trước đây tính tiền dựa trên thời gian sử dụng.

Bằng kỹ thuật định giá dịch vụ đám mây mới, khi khách hàng muốn thực hiện một khối lượng công việc trên mây, họ sẽ đưa ra những yêu cầu về hiệu quả công việc bao gồm thời gian thực hiện và một số yêu cầu khác. Chương trình quản lý trên mây sẽ tính toán các tham số và đưa ra mức giá thông qua một sơ đồ dựa trên nguồn lực cần thiết để thực hiện yêu cầu của khách hàng. Khách hàng cũng có quyền đưa ra mức giá mong muốn và phần mềm quản lý sẽ quyết định là có chấp nhận hay từ chối mức giá đề xuất. Bằng cách trên, khách hàng sẽ được đảm bảo hiệu năng làm việc dựa trên mức giá tương ứng.

Nếu có thể thành công nhận bằng sáng chế cho mô hình định giá mới và áp dụng vào dịch vụ đám mây Window Azure , Microsoft có thể nhận được nhiều sự chú ý của khách hàng bằng dịch vụ đám mây có chất lượng tốt hơn. Khách hàng có thể biết được chất lượng dịch vụ có tương xứng với số tiền mình bỏ ra hay không.

Hiện tại, không riêng Window Azure mà nhiều dịch vụ đám mây khác cũng bắt đầu áp dụng phương pháp định giá dựa trên hiệu suất công việc thực hiện. Đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Azure là Amazon Web Service đang áp dụng phương pháp tính giá trên. Người dùng có thể đưa ra mức giá mong muốn, chương trình sẽ tính toán dựa trên các yêu cầu công việc và giá cả thị trường để xem xét việc chấp nhận hay từ chối thực hiện.

Các nhà nghiên cứu của IBM cũng nghiên cứu một phương pháp mới để tính giá dịch vụ đám mây dựa trên việc quy đổi khối lượng công việc của khách hàng thành lượng khí thải CO2 . Có nghĩa là nếu chạy một ứng dụng tại trung tâm dữ liêu gần nhất thì người dùng sẽ ít tốn tiền hơn. Đồng thời điều này cũng giúp giảm lưu lượng hệ thống mạng và khiến doanh nghiệp trở nên thân thiện với môi trường.

Theo Microsoft News