24H.COM.VN - Để có 2 bản hợp đồng quảng cáo mới, Microsoft đều phải nhờ đến sức hấp dẫn của aQuantive - vụ thâu tóm lớn nhất trong lịch sử của hãng.