Mưa gió thất thường làm hàng ngàn nhà vườn Tiền Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp trắng tay vì mất mùa xoài cát tết. Vô tận vườn mua giá 42.000 – 45.000đ/kg mà không có hàng.