(PLO) Bộ Công thương vừa ký ban hành Thông tư 09 quy định việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2014 và năm 2015 với thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với hàng hóa có xuất xứ từ Campuchia.

Hai nhóm mặt hàng có xuất xứ từ Campuchia gồm: thóc, gạo các loại; lá thuốc lá khô sẽ được áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu năm 2014 và năm 2015 với thuế suất thuế nhập khẩu bằng 0%. Lượng hạn ngạch thuế quan đối với thóc gạo các loại cho mỗi năm 2014 và 2015 là 300.000 tấn, lượng hạn ngạch thuế quan đối với lá thuốc lá cho mỗi năm 2014 và 2015 là 3.000 tấn.

Điều kiện để được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu trong hạn ngạch thuế quan 0% là hàng hóa nhập khẩu phải có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu S (C/O form S) do Bộ Thương mại Vương quốc Cam-pu-chia hoặc cơ quan được ủy quyền cấp theo quy định. Hàng hóa sẽ được thông quan qua các cặp cửa khẩu mà Bộ Công Thương đã quy định tại Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Thông tư này.

Thương nhân Việt Nam được nhập khẩu mặt hàng thóc, gạo các loại theo hạn ngạch thuế quan. Đối với lá thuốc lá khô, chỉ những doanh nghiệp có giấy phép nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan do Bộ Công Thương cấp theo quy định tại Thông tư 04/2006/TT-BTM ngày 6-4-2006 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) và Thông tư 04/2014/TT-BCT ngày 27-1-2014 của Bộ Công Thương mới được phép nhập khẩu. Số lượng nhập khẩu tính trừ vào hạn ngạch thuế quan nhập khẩu theo giấy phép do Bộ Công Thương cấp. Thông tư 09 có hiệu lực từ ngày 24-2.

ĐL