TTO - Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư 57 hướng dẫn miễn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với cá nhân Việt Nam làm việc tại văn phòng đại diện (VPĐD) của các tổ chức Liên Hiệp Quốc (LHQ) tại Việt Nam.