Ngày 6.11, tại Trung tâm Chỉnh hình và phục hồi chức năng Đà Nẵng, Tổ chức Y tế và Phúc lợi - cựu chiến binh Hàn Quốc đã tổ chức khám, cấp phát miễn phí  chân tay giả cho các bệnh nhân khuyết tật khu vực miền Trung.