Hai nhân vật quyền lực nhất của Milan đã ngồi lại với nhau để bàn về khả năng chuyển nhượng Kaka sang Man City với phí chuyển nhượng trong khoảng 110 triệu euro.