Chiều 1/9, dòng dầu đầu tiên tại giàn BK-15 Đông Bắc mỏ Bạch Hổ, với lưu lượng 600 tấn/ngày (tương đương 4.500 thùng/ngày) đã được Xí nghiệp Liên doanh Vietsovpetro khai thác thành công.

Trước đó, Vietsovpetro đã phát hiện dòng dầu tự phun này từ tầng đá móng ở độ sâu khoảng 5.000m tại khu vực trên vào tháng 7/2009 và khẩn trương triển khai các biện pháp để khai thác. Chỉ sau hơn 1 năm thi công, giàn nhẹ BK-15 đã được Vietsovpetro đưa vào khai thác và cho dòng dầu trên. Như vậy, với việc đưa các giàn RC-5 phía Nam trung tâm mỏ Rồng vào tháng 3/2010, giàn BK-15 và giàn BK-9 phía Đông mỏ Bạch Hổ (dự kiến vào tháng 10/2010), giàn RC1-RC3 phía Đông Bắc mỏ Rồng (dự kiến tháng 11/2010), Vietsovpetro sẽ chặn đứng tình trạng sụt giảm sản lượng dầu khai thác và từng bước gia tăng sản lượng trong thời gian tới./. Đoàn Mạnh Dương (TTXVN/Vietnam+)