(Toquoc)–Chúng ta thường nghe nói đến hiện tượng “nóng lên toàn cầu” hơn là “mờ đi toàn cầu”.