Chi phí chưa tới một triệu đồng, anh Nguyễn Thành Nhân đã chế tạo được hệ thống cống chống ngập tự động cho khu vườn rộng gần 4 ha.