Hỏi:

Mở lớp đào tạo kỹ thuật: Công ty TNHH chuyên cung cấp các giải pháp kỹ thuật, trong đó có hoạt động tư vấn kỹ thuật. Nếu chúng tôi mở các khóa đào tạo, huấn luyện kỹ thuật cho khách hàng (có thu phí và cấp chứng chỉ sau khóa học) thì công ty có cần đăng ký bổ sung ngành nghề đào tạo không? Hỏi: Công ty TNHH chuyên cung cấp các giải pháp kỹ thuật, trong đó có hoạt động tư vấn kỹ thuật. Nếu chúng tôi mở các khóa đào tạo, huấn luyện kỹ thuật cho khách hàng (có thu phí và cấp chứng chỉ sau khóa học) thì công ty có cần đăng ký bổ sung ngành nghề đào tạo không? Trả lời: Công ty muốn mở các khóa đào tạo, huấn luyện kỹ thuật cho nhân viên các doanh nghiệp thì phải đăng ký bổ sung ngành nghề “Đào tạo nghề” tại Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và đầu tư Hà Nội. Hồ sơ đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh công ty TNHH 2 thành viên trở lên gồm: thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh; quyết định về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Hội đồng thành viên; biên bản họp về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Hội đồng thành viên (quyết định và biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong điều lệ công ty); xuất trình bản chính và nộp bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp