Xác định nguyên nhân sự việc chị N. mổ nội soi mũi xoang bị hỏng mắt, Bệnh viện Bưu Điện khẳng định tổn thương này là do tai biến sau mổ; lỗi do phẫu thuật viên gây ra.