(Toquoc) – Dù còn bao bộn bề, lo lắng và chưa… rõ ràng, song phiên họp bất thường sáng nay của Hội đồng Nhân dân TP, các đại biểu đã biểu quyết 100% đồng ý với chủ trương mở rộng địa giới hành chính Hà Nội.