Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc mở rộng thành phố Thái Bình được công bố ngày 18/1, thành phố Thái Bình sẽ được sáp nhập thêm một số xã lân cận để mở rộng diện tích thêm gần 2.500 ha so với hiện nay.