(VEN) - Cục Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản - Bộ NN&PTNT cho biết đã hoàn thành việc khảo sát lựa chọn, xây dựng được một số mô hình điểm chuỗi thực phẩm nông sản, thủy sản an toàn tại các địa phương như Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Long An...

(VEN) - Cục Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản - Bộ NN&PTNT cho biết đã hoàn thành việc khảo sát lựa chọn, xây dựng được một số mô hình điểm chuỗi thực phẩm nông sản, thủy sản an toàn tại các địa phương như Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Long An...

Trong những tháng còn lại của năm 2013, cục cho biết sẽ tiếp tục tổ chức tập huấn triển khai thí điểm mô hình tại 10 tỉnh phía Bắc (10 chuỗi), 5 tỉnh miền Trung (5 chuỗi) và 7 tỉnh phía Nam (8 chuỗi).

Sản phẩm của các mô hình thí điểm này được kiểm soát từ khâu trồng trọt, thu hoạch, sơ chế và kinh doanh thông qua việc lấy mẫu đất, mẫu nước; kiểm tra vùng nuôi, trồng; lấy mẫu sản phẩm và ghi chép hồ sơ, gắn tem nhãn.

Việc tăng cường quản lý theo chuỗi sẽ giúp người tiêu dùng nhận diện sản phẩm được xác nhận an toàn và cơ quan chức năng có thể truy xuất được nguồn gốc cũng như điều tra được nguyên nhân khi có sự cố mất an toàn thực phẩm xảy ra./.

Nguyễn Tiến Dũng