Ông Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã bày tỏ nỗi lo lắng nhất hiện nay khi mở rộng địa giới Hà Nội là năng lực quản lý.