(VEN) - Ngày 31/3, dưới sự giám sát của đại diện Bộ Công Thương, đại diện các cơ quan báo chí truyền thông và khách hàng Công ty Thông tin di động sẽ chính thức tổ chức Lễ quay số trúng thưởng lần thứ II để tìm ra 8 mã số may mắn trong 2.205.278 mã số dự thưởng.