MobiFone cho biết đang thiết lập đường dây riêng cho việc chống tin nhắn rác trên mạng di động MobiFone.