Mời anh em dùng Galaxy S4 chia sẻ hình ảnh chụp bởi máy của mình. Nếu có thể anh em chia sẻ luôn mẹo mà anh em chụp tấm hình đó, phần mềm anh em dùng để xử lý hậu kỳ cho tấm hình đó. Lần chia sẻ này chúng ta tiếp tục dùng khu vực Gallery mới của Tinh tế như đợi thi hình góc làm việc, nên anh em có thể thoải mái up hình chất lượng cao, kích thước lớn. Hình nào được Thích nhiều nhất anh em sẽ được tặng một chiếc Router Dlink 826L.

Mời anh em dùng Galaxy S4 chia sẻ hình ảnh chụp bởi máy của mình. Nếu có thể anh em chia sẻ luôn mẹo mà anh em chụp tấm hình đó, phần mềm anh em dùng để xử lý hậu kỳ cho tấm hình đó. Lần chia sẻ này chúng ta tiếp tục dùng khu vực Gallery mới của Tinh tế như đợi thi hình góc làm việc, nên anh em có thể thoải mái up hình chất lượng cao, kích thước lớn. Hình nào được Thích nhiều nhất anh em sẽ được tặng một chiếc Router Dlink 826L.

Nhấn vào đây để chia sẻ