Unikey vừa tung ra bản 4.2 RC1, điểm đặc biệt của bộ gõ phổ biến này cho Windows là hỗ trợ đầy đủ các ứng dụng trên Windows 8 và Windows 8.1, kể cả các ứng dụng metro UI, chỉ cần 1 file UniKeyNT.exe để chạy. Không cần file DLL như các phiên bản trước, có các phiên bản riêng 32 bit và 64 bit. Mình đã dùng thử từ sáng đến giờ và thấy bộ gõ khá là ổn trên Windows 8.1 mà mình đang dùng, dĩ nhiên là cả các ứng dụng làm trên nền tảng Metro Ui như People Hub, Fb, IE... mời anh em tải về, dùng thử và cho ý kiến. Anh em lưu ý là Unikey chỉ có một website là Unikey.org, anh em vào đó tải về, không nên dùng từ các nguồn khác.

Unikey vừa tung ra bản 4.2 RC1, điểm đặc biệt của bộ gõ phổ biến này cho Windows là hỗ trợ đầy đủ các ứng dụng trên Windows 8 và Windows 8.1 , kể cả các ứng dụng metro UI , chỉ cần 1 file UniKeyNT.exe để chạy. Không cần file DLL như các phiên bản trước, có các phiên bản riêng 32 bit và 64 bit. Mình đã dùng thử từ sáng đến giờ và thấy bộ gõ khá là ổn trên Windows 8.1 mà mình đang dùng, dĩ nhiên là cả các ứng dụng làm trên nền tảng Metro Ui như People Hub, Fb, IE... mời anh em tải về, dùng thử và cho ý kiến. Anh em lưu ý là Unikey chỉ có một website là Unikey.org , anh em vào đó tải về, không nên dùng từ các nguồn khác.

Tải về: unikey.org