Ngày 27.5, sở Giáo dục – đào tạo TP.HCM đã ban hành “Hướng dẫn tổ chức hoạt động hè 2010” cho đối tượng là học sinh các trường tiểu học, THCS, THPT, trung tâm GDTX, kể cả học sinh các lớp linh hoạt, học sinh các lớp phổ cập.

Chủ đề của mùa hè năm nay là “Thành phố màu xanh của em”. Thời gian tổ chức chức hoạt động hè từ 1.6 đến 10.8.2010. Theo văn bản này, các nhà trường tùy theo điều kiện cụ thể của từng đơn vị, ban chỉ đạo sinh hoạt hè ở mỗi trường sẽ phối hợp với ban chỉ đạo sinh hoạt hè ở địa phương tổ chức các hoạt động cho thiếu nhi trong hè. Sở Giáo dục – đào tạo TP.HCM cũng yêu cầu các trường cần tạo điều kiện về cơ sở vật chất, mở cổng trường và thư viện cho các em học sinh đến sinh hoạt và vui chơi. Đặc biệt, các phòng Giáo dục thông báo tổng số học sinh trên địa bàn cho ban chỉ đạo sinh hoạt hè quận, huyện để ban chỉ đạo sinh hoạt hè quận, huyện dự trù kinh phí hoạt động hè 2010, trình UBND quận huyện chỉ đạo ngành tài chính cấp phát kinh phí hoạt động. Kinh phí sinh hoạt hè năm 2010 là 20.000 đồng/học sinh.