Mỏi mồm vì chuyện này không mới nhưng vẫn luôn nóng hổi, là đề tài tranh luận bất tận giữa những người bạn, trong gia đình, mọi lúc, mọi nơi. Cần nhìn nhận độc thân như một lối sống hay là một "bệnh dịch" đang lân lay mà tỷ lệ đàn ông "nhiễm bệnh" ngày càng tăng?