Mới 23 tháng chạp mà lượng khách đặt vé máy bay đi trong dịp Tết gần như đã kín chỗ. Vé máy bay vào những ngày cao điểm đã bán gần hết.