Thế Vận hội 2008 tổ chức tại Bắc Kinh (Trung Quốc), ngọn đuốc Olympic sẽ xuất phát từ Hy Lạp vào ngày 1.4.2008, bắt đầu cuộc hành trình qua 20 nước và dự kiến đến Việt Nam vào ngày 30.4.2008.