Khoảng 10 triệu phụ nữ đã chết trong vòng 50 năm qua do liên quan đến thuốc lá. Không chỉ nguy hại cho phụ nữ, nó còn tấn công thai nhi và trẻ em.