"Diễn xong, tối về nhà tôi tự “lục vấn” mình, thấy vẫn còn không ít chỗ chưa đạt. Thế là hôm sau tôi diễn khác hơn, tinh tế, đằm hơn. Với sân khấu kịch đừng nói tới chuyện may mắn, phải nỗ lực không ngừng. Tôi tự nhủ phải tiếp tục phấn đấu, học hỏi" - NSND Hoàng Dũng giãi bày.