Tùy từng độ tuổi, hệ thống "làm nóng" sẽ tăng giảm theo các mức độ khác nhau.