Hanoinet - Với số tiền vé thu được là 58,2 triệu USD, Monsters vs. Aliens đã trở thành bộ phim đạt doanh thu công chiếu cao nhất kể từ đầu năm 2009 đến nay.