(CafeF) - Morgan Stanley cố gắng củng cố niềm tin cho nhà đầu tư trong bối cảnh thị trường tài chính khó khăn và giá cổ phiếu tập đoàn đã sụt giảm một nửa. > Goldman Sachs và Morgan Stanley bất ngờ thay đổi mô hình hoạt động