Ảo thuật gia Lê Văn Quý, một trong số ít ảo thuật gia đầu tiên của miền Nam, vừa qua đời tại nhà riêng vào lúc 13g40 ngày 29.3.2009.