Vì tích cực đấu tranh, chống tệ nạn xã hội tại địa phương, anh Nguyễn Bằng Mạnh ở xã Thiên Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) đã bị kẻ xấu "khủng bố" bằng mìn để răn đe.