Công ty TNHH Trường Sơn, chuyên sản xuất giấy bao bì, bị phạt do có hành vi xả nước thải vượt tiêu chuẩn cho phép.