SpaceX đã trở thành công ty tư nhân đầu tiên trên thế giới phóng thành công một tên lửa vào quỹ đạo của Trái Đất.