Sau 10 năm lăn lộn ở các chiến trường, anh Nguyễn Trung Thìn trở về quê Trường Thịnh, Ứng Hòa, Hà Tây với một lưng vốn nghèo nàn gần như tay trắng...