Ngày 17/1, thông tin về cựu nghị sĩ đảng Cộng Hòa Mark Deli Siljander giúp đỡ vận động tài chính cho mạng lưới khủng bố Al-Qaeda tràn ngập trên các tờ báo của Mỹ. Tòa án tối cao Mỹ đã tuyên bố, Mark Deili Siljander phạm tội rửa tiền, lạm dụng chức quyền...