Đó là Robert Ionel Nita, người tự giới thiệu đã từng khoác áo tuyển Romania cách nay gần chục năm.