(PL)- Ngày 21-3, UBND TP.HCM đã ban hành Quyết định 20 về quy chế phối hợp liên ngành để giải quyết hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn TP.