Đó là ông Lê Đức Thịnh, 46 tuổi, giáo dân của giáo xứ Phúc Nhạc, giáo hạt Gia Kiệm (huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai).