Theo trường Đại học Colorado (Mỹ), một khối băng rộng 415 km2 đã tách khỏi núi băng Wilkins ở Nam Cực và bắt đầu tan chảy do ảnh hưởng của tình trạng Trái Đất ấm lên.