Ông Lê Đình Duyên, kiều bào Mỹ, hiện trú tại xã Kỳ Nam, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đang sở hữu một bộ sưu tập đồ cổ vật quý giá và rất độc đáo.