TT - Nếu bạn là một hoàng tử con vua... thần chết và lần đầu tiên vào tuổi trưởng thành được giao nhiệm vụ đi lấy hồn người chết lại gặp trúng đối tượng là một cô chân dài đẹp tuyệt vời?